Sportowe

Istnieje możliwość wykonania niestandardowych modyfikacji (np. porting kanałów w głowicy).

Zakres wykonywanych usług jest taki jak w samochodach osobowych.